Nakladatelství Pavko
Odborné učební texty

Z nabídky nakladatelství Pavko

Analytická chemie

anc

 • Učebnice pro chemické a lyceální obory středních škol, klasické metody kvalitativní a kvantitativní chemické analýzy.
 • Autor: Hana Moravcová,
 • 100 stran 16 x 23,4 cm,
 • 99 Kč.

Anorganická technologie

antech

 • Učebnice pro třetí ročník chemických oborů SPŠ. Řada schémat a obrázků.
 • Autor: Přemysl Hranoš,
 • 96 stran A4,
 • 109 Kč.

Biochemie zblízka, 2. vydání

obal_bizb2

 • Učebnice určená pro střední školy, obsahuje řadu cvičení včetně jejich řešení.
 • Autor: Pavel Klouda,
 • 163 stran 16 x 23,4 cm,
 • 135 Kč.

Fyzikální chemie

fch

 • Učebnice pro chemické obory SPŠ a zájemce o chemii. Obsahuje řadu příkladů u každé kapitoly.
 • Autor: Pavel Klouda,
 • 154 stran 16 x 23,4 cm,
 • 140 Kč.

Chemická laboratorní cvičení I

clc1

 • Návody pro 34 laboratorních cvičení z obecné a anorganické chemie uspořádané současně jako pracovní sešit žáků.
 • Autor: Jitka Kaličinská,
 • 68 stran A4,
 • 88 Kč.

Chemická laboratorní cvičení II

 • Návody k laboratorním cvičením z organické chemie s úlohami z oblasti preparace, důkazových reakcí a mikrokrystaloskopie.
 • Autorský kolektiv: Anna Janeczková, Anna Fialová, Marek Šima,
 • 47 stran 16 x 23,4 cm,
 • 80 Kč.

Chemická technika

cet

 • Učebnice pro třetí a čtvrtý ročník chemických oborů SPŠ. Množství řešených příkladů a cvičení.
 • Autor: Ludvík štěpánek,
 • 88 stran 16 x 23,4 cm,
 • 99 Kč.

Chemie léčiv

chl

 • Učebnice určená pro farmaceutická zaměření středních škol, rozdělení a chemická syntéza léčiv.
 • Autor: Dana Vaňková,
 • 90 stran 16 x 23,4 cm,
 • 109 Kč.

Chemie na počítači

chpc

 • Psaní vzorců s programem ChemSketch, který je volně ke stažení pro nekomerční využití.
 • Autor: Pavel Klouda,
 • 40 stran 16 x 23,4 cm,
 • 79 Kč.

Moderní analytické metody, 3. vydání

mam

 • Přehled separačních, optických a elektrochemických metod s důrazem na moderní trendy v analytické chemii.
 • Autor: Pavel Klouda,
 • 176 stran 16 x 23,4 cm,
 • 145 Kč.

Monitorování životního prostředí

mon

 • Přehledná analytická chemie životního prostředí, která se opírá se o platnou legislativu a sleduje cíl ochrany životního prostředí. Pro ekologicky zaměřené obory.
 • Autor: Jitka Kaličinská,
 • 88 stran A4,
 • 44 Kč (trvale snížená cena).

Obecná a anorganická chemie

oanch

 • Základní učebnice pro 1. ročník SPŠCH a gymnázia. Srozumitelnost a přehlednost jsou hlavními přednostmi oblíbené učebnice. 4. vydání.
 • Autor: Tatiana Kovalčíková,
 • 108 stran  16 x 23,4 cm,
 • 119 Kč.

Organická chemie

org

 • Výklad organické chemie včetně názvosloví podle doporučení IUPAC a reakčních mechanismů. Velké množství cvičení. 2. vydání.
 • Autor: Anna Janeczková, Pavel Klouda,
 • 160 stran A4,
 • 205 Kč.

Stroje a zařízení
v chemickém průmyslu

sz

 • Učební text pro chemické obory SPŠ s důrazem na praxi. Na 400 schémat a obrázků.
 • Autor: Přemysl Hranoš,
 • 80 stran A4,
 • 130 Kč.

Základy biochemie

zbioch

 • Struktura biomolekul. Metabolismus. Nukleové kyseliny. Podrobná reakční schémata.
 • Autor: Pavel Klouda,
 • 220 stran  16 x 23,4 cm,
 • 110 Kč (trvale snížená cena).